Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

隱私權保護條款說明

為幫助您瞭解本網站對於瀏覽者、會員個人資料的使用政策,我們將逐一說明如下,若有任何意見或疑問,歡迎與我們聯絡。

隱私權政策適用於您使用本網站服務時所提供的個人資料。您經由本網站所提供的連結點選進入其他網站時,您在該網站中不適用本網站的隱私權保護政策。

 

1.用戶資料收集目的及使用

本公司擁有用戶的個人資料,是由用戶於本官網平台註冊會員或消費行為所提供。用戶享受本公司提供的服務期間,本公司將一直保存您的資料。僅限使用於購物配送以及電子報發送使用。若需用於其他服務,必會取得用戶同意才進行。

 

2.非會員用戶個人資料保護

非會員購物時,在結算和商品配送上必須要求您填寫個人資料。除了必要的結算和商品配送上,本公司不會在其他用途​​上使用用戶的個人信息。

 

3. 用戶資料閱覽修改及刪除處理

當您在本官網註冊為會員後,可以隨時利用您的ID和密碼更改或刪除原先提供的資料,以確保其正確性。

 

4. 用戶資料保護及諮詢

若您對個人資料有意見和疑問的用戶,請聯絡我們或留言告知,我們會盡快為您處理。

 

【 關於以上隱私權聲明,我們得隨時因應社會環境及法令規定的變遷與科技的進步進行修改,並將修改內容公告於本官網上。 】